Corporate Data

TOP > Corporate Data > Board of Directors

Board of Directors

*Representative Directors (as of June 29, 2016)
Chairman of the Board Kimikazu Sugawara*
President Mamoru Kadokura*
Executive Vice President Hirosaku Nagano
Minoru Tanaka
Member of the Board Senior Managing Executive Officer Toshio Nakamura
Member of the Board Managing Executive Officer Akira Iwazawa
Hidesuke Amachi
Shinichirou Kametaka
Shinobu Ishihara
Kazuhiko Fujii
Independent Member of the Board Takeo Inokuchi
Mamoru Mohri
Audit&Supervisory Board Member Hideyuki Matsui
Masami Kishine
Hiroshi Fujiwara
Yasuhiro Uozumi
Managing Executive Officer Shinji Mizusawa
Atsushi Kawakatsu
Ikuo Aoi
Yasuaki Nuri
Kazuo Ochiai
Fuminori Hoya
Masaaki Kimura
Executive Officer Yasuyoshi Ueda
Yoshiki Takeoka
Minetoshi Marufuji
Yasuhiro Sumi
Haruhiko Maki
Jun Enoki
Katsunobu Doro
Riichi Nishimura
Kan Okabe
Toshio Komori
Takamune Yasuda
Page Top