*Representative Directors (as of April 1, 2021)

Chairman of the Board

Kimikazu Sugawara*

President

Minoru Tanaka*

Executive Vice President

Kazuhiko Fujii

Member of the Board, Senior Managing Executive Officer

Shinichiro Kametaka

Shinobu Ishihara

Member of the Board, Managing Executive Officer

Katsunobu Doro

Jun Enoki

Member of the Board, Senior Managing Corporate Executive Officer

Mamoru Kadokura

Independent Member of the Board

Takeo Inokuchi

Mamoru Mohri

Takao Kusakari

Jun Yokota

Audit&Supervisory Board Member

Hideyuki Matsui

Masami Kishine

Hiroshi Fujiwara

Yasuhiro Uozumi

Senior Managing Corporate Executive Officer

Akira Iwazawa

Yasuaki Nuri

Managing Executive Officer

Atsushi Kawakatsu

Ikuo Aoi

Masaaki Kimura

Yoshiki Takeoka

Yasuhiro Sumi

Shinji Mizusawa

Takamune Yasuda

Kazuo Ochiai

Hitoshi Yahara

Minetoshi Marufuji

Kan Okabe

Haruhiko Maki

Toshio Komori

Executive Officer

Riichi Nishimura

Masahiro Ueda

Takuo Ishibashi

Yasuyoshi Ueda

Osamu Ishida

Etsuo Yoshiike

Naoki Furukawa

Hiroyuki Deguchi

Masashi Nishikawa

Satoshi Suzuki

Isao Otsu

PAGE TOP